Het De Coninckplein heeft de laatste jaren op verschillende manieren de pers gehaald. Projecten, zoals het Winterfeest, de Lentepoets, Muziek in de Wijk en het maandelijkse Strip- en Boekenplein, maar ook tal van kunstmanifestaties staan voor een plein in beweging. Al deze projecten getuigen van een eigen dynamiek op en rond het De Coninckplein.

En dan de droom van een buurthuis…!  

buurthuis deBuurt!

Marleen Vervaet en Wiske Renoz (V2/10/2015), van Pleingroep De Conincplein vzw, hebben hiervoor buurtbewoners gemotiveerd die, ieder op hun eigen manier, willen bijdragen tot het welslagen van dit project.

Ook Samenlevingsopbouw Antwerpen Stad, via het project Buurtschatten en Het Activeringsteam van Free Clinic vzw ondersteunen daadkrachtig en enthousiast dit project.

In 2012 participeerde Stad Antwerpen in het, door Europa financieel gesteunde, DNA-project (Deprived Neighbourhood Approach).

Dit was een samenwerkingsinitiatief tussen vier Europese centrumsteden, dat in specifieke buurten de bewoners dichter bij het buurtleven wou betrekken en zo de leefbaarheid wou verbeteren.

Antwerpen nam aan dit project deel met het De Coninckplein en de directe omgeving.

Een buurthuis, onder beheer van Pleingroep De Conincplein, was één van de speerpunten van DNA en speelde direct in op de behoefte van de bewoners om een eigen ontmoetingsplek te krijgen. Het succes van de voorbereidende vergaderingen en de diversiteit van de aanwezigen bewees dat een buurthuis een hiaat opvulde  in de buurt.

buurthuis deBuurt werd feestelijk geopend op 20 januari 2013. De steun van DNA liep tot eind september 2014.

buurthuis deBuurt was sinds de opening uitgegroeid tot een, warm, voor iedereen toegankelijk lokaal, waar door de meest verschillend gemeenschappen, de meest diverse activiteiten georganiseerd werden.

Om, na september 2014, buurthuis deBuurt te bestendigen werd een principiële overeenkomst met het WZC BILZENHOF afgesloten voor het gebruik van het leegstaand dienstencentrum.

De heropening, op deze nieuwe locatie, was op 13 december 2014.

Omdat het Zorgbedrijf er verbouwingen plande was er slechts een contract voor 18 maanden. Op 31 mei 2016 was het huurcontract met Pleingroep De Conincplein afgelopen.

Ondertussen was er al naarstig gezocht naar een nieuwe locatie.

Deze werd gevonden in de Van Schoonhovenstraat 35-37, 2060 Antwerpen.

Op 1 september werd begonnen met het opkuisen en inrichten van het gebouw. Op 1 oktober werd er een kijkdag gehouden en werd buurthuis deBuurt opgestart. IJverig wordt er nog voort gewerkt aan de afwerking en inrichting van de locatie. Ondertussen werden de activiteiten opgestart zowel oude als nieuwe concepten.

In Januari 2017 staat een groot openingsfeest gepland.