Beste,

Indien u enigzins vertrouwd bent met Antwerpen-Noord, hoeven we u het kleurrijke
De Coninckplein in 2060 Antwerpen waarschijnlijk niet meer voor te stellen.
De kans is dan eveneens groot dat u al gehoord hebt van het Buurthuis deBuurt, het kloppende hart van het drukke buurtleven rond het plein.
Dat buurthuis zou uw steun nu meer dan ooit kunnen gebruiken…

Buurthuis deBuurt is op een paar jaren tijd uitgegroeid van de dagdroom van twee geëngageerde buurtbewoonsters tot wat het vandaag is: een laagdrempelige ontmoetingsplek die druk bezocht wordt voor goedkope buurtmaaltijden, taallessen voor nieuwkomers, filmvoorstellingen en allerlei workshops en activiteiten voor de bewoners van 2060.
Achter het buurthuis zit, naast intiatiefneemster en buurtbewoonster Marleen Vervaet, een ijzersterke ploeg vrijwilligers die zich dag en nacht voor hun buurt inzetten.

 

Niettegenstaande een gebruiks- en bezoekersfrequentie waar menig ander buurtcentrum jaloers op zou zijn, hangt het voortbestaan van het buurthuis nu in de balans.


Dit privé-initiatief kreeg de voorbije jaren, via Europese subsidiefondsen in het kader van het herstel van de Antwerpse stationsbuurt, een tijdlang geldelijke steun van de Stad Antwerpen. Dankzij die steun werd het fysieke buurthuis een feit. Het huis vond in 2013 een eerste (tijdelijk) onderdak in de voormalige horecazaak ‘Non-Stop’ van medestichtster Wiske Renoz (+).
Na afloop van het Europese subsidieproject ging de geldkraan echter terug dicht en diende naar andere oplossingen gezocht te worden. Het buurthuis kon een overeenkomst afsluiten met het Zorgbedrijf en nam intrek in De Bilzen, naast woonzorgcentrum Bilzenhof in de Lange Beeldekensstraat. Daar bouwde het buurthuisteam op korte tijd een dynamische en succesvolle werking uit.
Het huurcontract met De Bilzen liep tot eind mei en vermits het Zorgbedrijf de locatie opeiste voor eigen gebruik, stond het buurthuis terug op straat.

 

Er werd gezocht naar een nieuwe huurlocatie in de buurt van het De Coninckplein.
Een, voor ons doel, uitstekend geschikt en vrijstaand pand werd gevonden in het voormalig Afrikaans Cultureel Centrum in de Van Schoonhovenstraat 35-37.
Ons aanvraagdossier voor structurele en projectsubsidies (voor een bedrag van €10.000) werd onlangs door de gemeenteraad goedgekeurd. Dit bedrag dekt echter, op jaarbasis, slechts een deel van de huur. Daarom is extra steun via sponsoring altijd welkom!

 

Draagt u dit sociale project een warm hart toe? Bent u bereid om het voorbestaan van buurthuis deBuurt mee te garanderen, via een vaste maandelijkse bijdrage voor de huurkosten?
Indien we via deze mailing sponsors bij elkaar krijgen, die zich elk voor een maandelijks bedrag  engageren, dan is ons – én uw – buurthuis gered.
Eénmalige stortingen zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Het rekeningnummer van het buurthuis: BE69 7512 0203 5478.

We zouden het bijzonder fijn vinden indien u zich als sponsor mee achter de ploeg van buurthuis deBuurt wil scharen en op die manier het hart van 2060 Antwerpen kloppende houden!
Een
mail naar met uw toezegging en geplande bijdrage volstaat. We nemen dan contact op met u.
Kent u in uw kennissenkring nog mensen die aan dit mooie project hun steun willen verlenen? Stuur deze brief dan verder.


Van harte dank vanwege de voltallige ploeg van buurthuis deBuurt