VISIENOTA

1. Een verbindende plaats die mensen samenbrengt

buurthuis deBuurt is een ontmoetingsplaats waar iedereen welkom is en zich welkom voelt. Het is een verbindende plek in de wijk waar mensen zich in een positieve, warme en gezellige sfeer aanvaard voelen. Personen die verschillen in leeftijd, geslacht, afkomst, taal, cultuur, religie, ideologie, opleiding, seksuele voorkeur, inkomen, burgerlijke staat, levensstijl en gewoonten kunnen er elkaar ontmoeten en leren appreciŽren. Openheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect zijn daarvoor absolute voorwaarde; solidariteit en diversiteit zijn zeker even belangrijk. buurthuis deBuurt heeft een bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

2. Samenwerking

buurthuis deBuurt staat voor een goede samenwerking waarbij de gezamenlijke inspanningen gericht zijn op het doel van de organisatie: een plaats waar iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, zich in vrijheid thuis en veilig kan voelen; waar hij of zij deel kan uitmaken van een groter geheel; waar hij of zij anderen kan leren kennen en waarderen en waar hij of zij zelf waardering ervaart; waar iedereen aan vrijetijds- of vormingsactiviteiten kan deelnemen en plezier kan ervaren.

3. Van, door en voor de buurt

buurthuis deBuurt is van en door de buurt: alle buurtbewoners en medewerkers zijn een stukje "mede-eigenaar" van de werking. Zij hebben zoveel mogelijk inspraak in het buurthuis en inspireren de werking. De inbreng van buurtbewoners geeft buurthuis deBuurt zijn reden van bestaan. Om deze brede betrokkenheid te garanderen is een transparante communicatie belangrijk.

buurthuis deBuurt is voor de buurt: het richt zich in de eerste plaats op de buurt en haar bewoners. De werking is lokaalgebonden en -gericht.

4. Gezond, milieu- en kostenbewust

buurthuis deBuurt streeft naar duurzaamheid, een ecologische aanpak en milieubewuste alternatieven. Het buurthuis belast de omgeving en de natuur zo weinig mogelijk.

In het buurthuis wordt voorzichtig en spaarzaam omgegaan met middelen, materiaal, energie, water en tijd. Kosten en uitgaven worden in de mate van het mogelijke beperkt.

5. Neutraal

●buurthuis deBuurt is aan geen enkele politieke partij, religie of levensbeschouwelijke visie gebonden.

●Het buurthuis neemt wel ideologische standpunten in en is overtuigd van de zin van inspraak en gedeeld eigenaarschap, van het nemen van beslissingen van onderuit, van het waarderen van diversiteit, van het opkomen voor de meest kwetsbaren, van het belang van milieubewustzijn en natuurbehoud, enz..